Ny bok: Barnefordeling i domstolene

Barnefordeling i domstolen
- Når barnets beste blir barnets verste

I Universitetsforlagets nye bok : «Barnefordeling i domstolen
– Når barnets beste blir barnets verste», setter forfatterne Fritz Leo Breivik og Kate Mevik fokus på de vanskelige barnefordelingssakene.

Forfatterne påviser at de vanskelige barnfordelingssakene er økende problemet, både i intensitet og omfang.

Et annet forhold forfatterne påpeker, er hvordan barna mange ganger faller inn under to ulike lover; barneloven og barnevernloven. Det vanntette skottet mellom lovene kan gjøre dette til et alvorlig rettssikkerhetsproblem for de barna det gjelder. Som eksempel nevnes situasjoner der samværet fastsattes av barneloven gjennom domstolen, og hvordan dette kan hindre barnevernet i å beskytte barn i saker der det kan foreligge vold under samvær.

Slik barneloven praktiseres i dag, blir barnets beste ofte i domstolen synonymt med å få til en mest mulig lik fordeling av barnets tid mellom foreldrene, uavhengig av om dette gagner det enkelte barn. Et sentralt spørsmål i boken er hvorfor foreldres rettigheter skal overordnes det som er best for det enkelte barn?

Boken er et prisverdig tilskudd til et viktig område. Det å håpe at utgivelsen kan bidra til å fokus på de utfordringene som ligger i regelverket når det gjelder de vanskeligste sakene som berører barn og barnefordeling.