2621 barnefordelingskonflikter for retten i 2012

domstol - rettssak

Tall barnefordeling.net har innhentet fra Domstolsadministrasjonen viser at det ble ført 2621 saker etter bestemmelsene i barneloven for retten i 2012. Dette tallet er på nivå med tallene fra de foregående år.

2621 krangler om barn i norske domstoler på ett år

Barnefordelingssakene har som regel det til felles at de inneholder sterke følelser. I de 2621 sakene kan man derfor legge til grunn at det ligger mye sorg, frustrasjoner, sterke konflikter – og håp om løsninger.

domstol 2621 barnefordelingskonflikter for retten i 2012

2621 saker om barneomsorg, samvær og foreldreansvar lot seg ikke løse gjennom frivillige løsninger og mekling, og endte stedet i retten i 2012.

 

De viktigste konfliktspørsmålene i disse sakene er:

  • Hvem som skal ha foreldreansvar
  • Hvor barna skal bo
  • Hvordan samvær skal foredeles
  • Hvor barna skal være ved jul, påske og andre ferier og høytider
  • Hvordan utgifter skal fordeles

 

Som advokater med lang erfaring innen barnefordeling mener vi det er viktig å minne om at det er barnets beste som skal være styrende i disse sakene. Helst skulle man unngått at så mange familier må gå til retten for å få en ordning som ivaretar barna.

Under er inntatt tall for de tre siste årene.

 

Statistikk over antall saker etter barneloven

Saker etter barneloven (uten farskapssaker og foreldreansvar etter dødsfall)
2010   2690
2011   2712
2012   2621

 

 

Kilde: Domstoladministrasjonen