Samboererklæring – avtale om foreldreansvar

Dersom mor er registrert med foreldreansvaret, må det sendes inn eget skjema for samboere som ønsker å få registrert felles foreldreansvar.

Hvem trenger å sende inn samboererklæring?

Foreldre som er gift eller registrerte samboere, får automatisk felles foreldreansvar fra fødselen, og da er det ikke nødvendig med særskilt registrering.

Men hvis mor av ulike årsaker har blitt registrert med foreldreansvaret alene, må man sende inn eget skjema for at foreldrene formelt sett skal få felles foreldreansvar.

 

På regjeringen.no finner du slik samboererklæring.

Klikk her for å komme til skjemaet

 

Husk følgende:

Avtalen må meldes til folkeregisteret for å være gyldig.

  1. Foreldre som erklærer seg som samboere, og sender melding om dette til folkeregisteret, får felles foreldreansvar for barn de har felles. De kan også velge å sende avtale om felles foreldreansvar til folkeregisteret.
  2. Når foreldrene ikke bor sammen når farskapet blir erkjent eller fastsatt på annen måte, har moren foreldreansvaret alene. Foreldrene kan da sende melding til folkeregisteret om at de skal ha felles foreldreansvar.
  3. Foreldre som bor sammen kan ikke avtale at en av dem skal ha foreldreansvaret alene. Foreldre som ikke bor sammen, og som tidligere har hatt felles foreldreansvar, kan avtale at den som bor fast sammen med barnet skal ha foreldreansvaret alene.