Rettsmekling og familiesaker

mekling og forhandlinger

Det kan oppleves som en stor påkjenning og skulle gå rettens vei i saker mot ektefelle eller samboer i forbindelse med skifte. Motparten er et menneske man er eller har vært glad i, ofte har man felles barn og man skal forholde seg til hverandre i mange år. 

For å få et godt resultat i en slik prosess, må advokaten ha erfaring og kunnskap om psykologiske og taktiske forhold som påvirker forhandlingene.

I Norge er det de siste årene laget et eget autoriseringssystem for rettsmeklere som gjennomgår en egen spesialisering innen mekling og konfliktløsning.

Vi har advokater som er godkjente rettsmeklere. En rettsmekler er en advokat som igjennom kurs og erfaring har tilegnet seg spesiell kompetanse og trening i å mekle frem enighet mellom to parter.

 

Rettsmekling kan foregå utenrettslig eller være del av en rettslig prosess. En mekler vil gjennom fellesmøter og særmøter forsøke å bidra til at partene kommer frem til en løsning i saken uten at den går til en full hovedforhandling.

 

I skiftesaker vil en rettsmekler kunne bistå både kvinnen og mannen og forsøke å mekle frem en løsning på skiftetvisten som er akseptabel for dem begge. Det samme hva angår barnefordelingssaker. Partene kan være representert av hver sin advokat, eller de kan være uten advokater.

 

Fordelene med rettsmekling er mange.

 

  • Man slipper belastningen med en opprivende rettsak der mye vondt kan komme frem i prosessen.
  • Man slipper å få en dom der en er taper og en er vinner.
  • Mekling er en stor fordel der partene skal fortsette å ha kontakt med hverandre.
  • Når saken løses ved mekling blir ingen av partene tapere.
  • Ved rettsmekling trenger man ikke involvere utenforstående.
  • Det er vanligvis langt raskere og billigere.

 

Rettsmekling er svært gunstig i familiesakene, dette særlig fordi foreldre må forholde seg til hverandre i mange år også etter en dom i en barnefordelingssak. Etter en vanlig rettsak vil dette ofte være vanskelig fordi det kan ha blitt sakt mye stygt og sårende under saken. Saken kan dermed ødelegge samarbeidsklimaet mellom foreldrene betydelig, noe som igjen kan gå utover barna på en negativ måte.

 

Også i skiftesakene kan det være nyttig med en utenrettslig løsning gjennom mekling. Det er ikke uvanlig at uenigheten mellom partene ligger på det følelsesmessige plan og ikke på det rettslige- en rettslig prosess er ikke nødvendigvis en avhjelper dersom sakens egentlige utfordring er bruddet mellom partene eller forhold rundt dette.

 

Vi har dyktige advokater som er sertifiserte rettsmeklere. Ta kontakt med oss i dag, så kan vi foretelle mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å forhandle frem en løsning. 

Ring oss på telefon 21 37 80 00 eller send en fyll ut skjemaet på denne siden.