Advokat ved barnefordeling

Trenger du advokatbistand i en barnefordelingssak?

 

Disse sidene er laget av advokatene i DALAN Advokatfirma MNA i Oslo.

 

Våre familierettsadvokater har merket et stadig økende behov for informasjon om barnefordeling og hvilke regler som gjelder for hvordan foreldreansvaret skal fordeles når foreldrene ikke lenger kan bo sammen. Vi har derfor laget disse nettsidene for å gi svar på en del grunnleggende spørsmål som erfaringsmessig dukker opp i vår advokathverdag.

 

Redaktør for nettsidene er advokat Anne Tingstad, som har over 15 års erfaring som barnefordelingsadvokat. Hun har også omfattende erfaring med skifte ved skilsmisse, og kan derfor bistå med alle spørsmål som dukker opp ved samlivsbrudd.

Om DALAN Advokatfirma

Vi er et mellomstort advokatfirma med barnefordeling, familierett, skilsmisse, arv og skifte blant våre fagområder. Vi bistår hvert år i et stort antall saker innen disse fagområdene.

Totalt har advokatfirmaet nærmere 30 advokater, hvorav flere med møterett for Høyesterett. Alle våre advokater er medlem av Advokatforeningen.

Vårt advokatkontor har moderne og representative lokaler, og ligger sentralt plassert på Fr. Nansens plass 6 i Oslo.

 

Barnefordeling krever mye av advokaten

– Som forelder behøver du bistand fra en spesialisert advokat som har både solide juridiske kunnskaper, og evner til å kommunisere medmenneskelig.

Samtidig skal du kunne forvente at advokaten arbeider profesjonelt og effektivt for å sikre nødvendig og korrekt fremdrift i saken, og ikke viker tilbake for press fra motparten. En god barnefordelingsadvokat er derfor etter vårt syn en advokat som både er effektiv, robust og kjenner til så vel de formelle som de uformelle spillereglene som gjelder.

Vi vet hva som kreves av advokaten, og hos oss får du bistand fra advokater med solide juridiske kvalifikasjoner kombinert med langvarig og omfattende erfaring som praktiserende barnefordelingsadvokater.

Du kan komme i kontakt med våre advokater ved å ringe (+47) 21 37 80 00, eller fylle ut skjemaet under:

 

iStock 000012443841Small 1024x328 Advokat ved barnefordeling

DALAN Advokatfirma ligger sentralt i Oslo, med Oslo rådhus som nærmeste nabo