Barnefordeling

Barnefordeling er spørsmålet om hvor barna skal bo ved samlivsbrudd.barnefordeling 150x150 Barnefordeling

På disse sidene finner du artikler og nyttig informasjon om reglene for barnefordeling, foreldreansvar, samværsrett og andre temaer knyttet til barn og foreldre.

Fokus på sidene er hvilke rettigheter mor og far har i forbindelse med spørsmålet om barnefordeling.

 

Barnefordeling i domstolene

Lovsamling Barnefordeling

Heldigvis løses de fleste barnefordelingssaker ved enighet og private avtaler. Selv om det ikke finnes eksakt statistikk over hvor mange saker som må løses av domstolene, er det grunn til å tro at det er snakk om 1500 – 2000 slike saker hvert år. Departementet har kun tall fra tidlig på 90-tallet, da det var ca 1200 tvister for domstolene knyttet til spørsmålet om hvor barn skal bo ved skilsmisse og samlivsbrudd. Med økt antall skilsmisser, nye og mer skånsomme regler, og den generelle økning i privatpersoners bruk av rettssystemet, må vi anta at tallet er betydelig høyere i dag.

 

 

Statistikk om barnefordeling:

En undersøkelse fra 2005 viste at;

 Barnefordeling

  • Ca 25 % av alle barn i alderen 0-18 år lever i andre familieformer enn sammen med begge foreldrene.
  • Mor fikk omsorgen i 48,8 % av barnefordelingsakene
  • Far fikk omsorgen i 44,2 % av sakene
  • Søskenflokken ble delt i bare 7 % av sakene