Category Archives: Barnefordeling

Endringer i barneloven – barneperspektivet i foreldretvister

barn-foreldreansvar

1.januar 2014 ble det innført og iverksatt endringer i barneloven med formål om å stryke barneperspektivet og barns rettsikkerhet i foreldretvister etter barneloven. Endringene retter seg mot tilfeller der foreldre, som ikke bor sammen, er så uenige om foreldreansvar, fast bosted og samvær at sak bringes inn for domstolen. Formålet med endringene i barneloven er å styrke barns rettssikkerhet og deltakelse i foreldretvister. Formålet er videre å gi barn bedre beskyttelse i tilfeller der de risikerer å bli utsatt for vold, seksuelle overgrep eller bli behandlet på andre måter som utsetter den fysiske eller psykiske helsen for skade eller fare.

Read more

5 gode råd ved barnefordeling

barnefordeling

Det er mange forhold å tenke på ved barnefordeling. Her får du 5 gode råd fra advokaten:

 

  1. Ikke la deg presse inn i en ordning du egentlig ikke har tro på.
  2. Ikke la deg presse med økonomi når du vurderer hva som er best for barnet
  3. Ikke la Familievernkontoret presse deg til å inngå en avtale du egentlig ikke tror er bra for barnet
  4. Hvis du skal flytte ut av barnets barnehage/skolekrets er det i mange tilfeller momenter som tilsier at du ikke får flytte med barnet, søk råd om reglene så du vet hvor du står før du formidler et ønske om å flytte
  5. Søk råd hos en advokat som kan fortelle deg litt om hva du kan forvente dersom saken går til retten

 

 

1 2