Category Archives: Uncategorized

Kan man ta hemmelig lydopptak av samtaler med eksen i forbindelse med en barnefordelingssak?

I barnefordelingssaker er det ofte høy temperatur. Det er mange følelser i sving, og det sies og gjøres mye som kan styrke eller svekke mor eller fars muligheter for å få foreldreansvar eller samvær. I en del tilfeller vil det kunne være fristene å foreta et lydopptak av den andre forelderen for å bruke dette som bevis i retten. Men er det lov med slike opptak? Og vil retten tillate at de føres som bevis?

Read more