Mekling ved familievernkontor ved separasjon, skilsmisse og samboeres samlivsbrudd

Familievernkontorene utfører lovpålagt mekling ved samlivsbrudd. Slik mekling tilbys både til gifte og samboere. For foreldre som vil reise en barnefordelingssak for domstolene er det et vilkår med mekling.

mekling barnefordeling Mekling ved familievernkontor ved separasjon, skilsmisse og samboeres samlivsbrudd

Før en sak om barnefordeling kan bringes inn for domstolene, eller ved separasjon i ekteskap med barn under 16 år, må det først gjennomføres godkjent mekling.

Når må man måte til mekling?

Reglene om mekling finnes både i ekteskapsloven og i barneloven. I disse tilfellene må foreldrene gjennomføre obligatorisk mekling:

 

  1. Mekling som vilkår for å få separasjonsbevilling der det er barn under 16 år i ekteskapetEkteskapsloven § 26 krever at ektefeller med felles barn under 16 år, møter til mekling før man får separasjonsbevilling. Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme fram til en avtale om fordelingen av foreldreansvaret, samværsretten, samt om hvor barnet eller barna skal bo fast. Ved meklingen skal «barnets beste» stå i fokus.
  2. Mekling som vilkår for å kunne gå til sak om foreldreansvar / barnefordelingSamboere trenger selvsagt ikke møte til mekling for å avvikle samlivet. Men før en barnefordelingssak (spørsmål om foreldreansvar og hvor barnet skal bo fast) kan bringes inn for domstolene, er det en forutsetning at det først gjennomføres mekling. Det kreves en meklingsattest som er mindre enn 6 mnd gammel for å ta ut søksmål om foreldreansvar og barnefordeling.

Hvem skal møte til mekling?

Mekling bygger på en forutsetning om at begge foreldrene møter personlig og deltar i meklingen sammen. Mekleren kan likevel avgjøre meklingen gjennomføres ved separate møter. I spesielle tilfeller kan foreldrene også møte med fullmektiger, for eksempel advokat. De fleste meklingsmøter gjennomføres imidlertid etter hovedregelen om at foreldrene møter sammen til meklingen.

 

Hvor lenge må meklingen vare?

Foreldrene har krav på meklingsattest dersom man har gjennomført en time mekling. For de fleste foreldre er dette tilstrekkelig til å komme frem til en samværsordning – ihvertfall en foreløpig løsning. Dersom foreldrene ikke blir enige, skal de oppfordres til å mekle videre i inntil tre timer, dersom mekleren mener at det er hensiktsmessig, og at det ser ut til at partene kan komme frem til en avtale.

 

Hvor gjennomføres meklingen?

De fleste meklinger gjennomføres ved familievernkontor. Du finner en oversikt over slike familievernkontorene på denne siden.

 

 

Usikker på hvordan du skal forberede deg til mekling? Ønsker du bistand fra advokat?

Kontakt oss for rådgivning om hvordan du bør forholde til til mekling i forbindelse med barnefordeling.

Klikk her for å få hjelp av en av våre barnefordelingsadvokater.