Videoer om barnefordeling

«Konflikt og forsoning» er betegnelsen på modellen som benyttes for å gjennomføre barnefordelingssaker.

Under har vi tatt inn 4 videoer laget av Trondheim tingrett, som gir et bilde av gangen i barnefordelingssaker etter «konflikt og forsoningsmodellen».

 

Konflikt og forsoning – del 1

 

Konflikt og forsoning – del 2

 

Konflikt og forsoning – del 3

 

Konflikt og forsoning – del 4